layerslider id="1"

NASZE ROZWIĄZANIA

Dzięki naszym rozwiązaniom Klient może szybko i sprawnie rozwijać świadczone usługi – dodając, rozszerzając lub zmieniając ich zakres w zależności od potrzeb. Nasze produkty wspierają rozliczenia produktów i usług, również gdy świadczone są we współpracy z innymi kontrahentami.

Dostarczamy także rozwiązania w obszarze procesów wsparcia (back office) zarówno dla finansów i księgowości, jak i zarządzania płynnością gotówkową. Integracja informacji z tych wszystkich rozwiązań w hurtowni danych umożliwia szybkie dostarczanie wiarygodnych i intuicyjnych raportów zarządczych.

Systemy sprzedażowe Poczty Polskiej

Poczta 2000

Główny system sprzedażowy Poczty Polskiej
Dowiedz się więcej >

Poczta +

Nowoczesny system obsługi placówki pocztowej
Następca Poczty 2000
Dowiedz się więcej >

Systemy rozliczeniowe Poczty Polskiej

Centralna Komórka Przelewów

Centralna Obsługa Obrotów Finansowych
Dowiedz się więcej >

Moduł Rozliczania Umów

Kompleksowa obsługa klientów umownych
Dowiedz się więcej >

Moduł Agregacji Transakcji

Centralna baza informacji dla placówek pocztowych
Dowiedz się więcej >

Handel

Pełna obsługa procesów handlowych i magazynowych
Dowiedz się więcej >

Moduł Rozliczania Pobrań (MRP) – Atrium

Obsługa przekazów pocztowych
Dowiedz się wiecej >

Wsparcie zarządzania

Tresus

Centralne zarządzanie płynnością finansową
Dowiedz się więcej >

Raportowanie

PROMIS

Hurtownia danych – wiarygodne żródło danych wspierające podejmowanie decyzji
Dowiedz się więcej >

Business Intelligence

Szybkie odpowiedzi na biznesu
Dowiedz się więcej >

PiRS

Dobry kierunek dla Twojego biznesu
Dowiedz się więcej >

Ponad 100

pracowników

30000

użytkowników systemów

5500

użytkowników objętych opieką IT

NASZA OFERTA

WYTWARZANIE I DOSTARCZANIE DEDYKOWANYCH ROZWIĄZAŃ IT

agileAgile
Wykorzystujemy zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania (Agile)

Nastawienie na Klienta
Dostarczając produkty dbamy, aby spełnić jego wymagania i szybko reagować na pojawiające się zmiany 

Dobre praktyki
Proces wytwarzania opieramy na najlepszych praktykach inżynierii oprogramowania, wykorzystując do modelowania UML

Wysokie kompetencje
Nasze produkty są rozwijane przez ekspertów w tworzeniu oprogramowania, którzy mają wysokie kompetencje, zarówno merytoryczne, jak i technologiczne.

certyfikaty

 

✓ Certificate in Business Analysis
✓ Microsoft Certified Professional
✓ ISTQB® Certified Tester

✓ Microsoft Certified Professional Application Developer
✓ Microsoft Certified Systems Engineer

✓ Microsoft Certified Technology Specialist
✓ Microsoft Certified Professional Developer

progr

 

✓ Microsoft .NET Framework Windows Applications
✓ Microsoft .NET Framework Web Applications

✓ SAP Business Objects
✓ Microsoft SQL Server
✓ Delphi
✓ ORACLE Database Server
✓ Microsoft SharePoint and Project Server
✓ IBM Notes & Domino
✓ LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)

WDRAŻANIE I SERWISOWANIE OPROGRAMOWANIA

Kontrola Jakości
Na bieżąco monitorujemy jakość naszych produktów i szybko reagujemy na zgłoszenia od Klienta.

Profesjonalny serwis
Usuwamy usterki oprogramowania, naprawiamy błędy użytkownika, udzielamy wsparcia użytkownikom naszych rozwiązań – również w formie specjalistycznych wizyt i konsultacji.

Szkolenia i warsztaty
Uczestniczymy w procesie wdrażania naszych rozwiązań u Klienta. Prowadzimy specjalistyczne szkolenia i warsztaty w zakresie wdrażanych rozwiązań.

✓ Microsoft Certified Database Administrator
✓ Microsoft Certified Systems Administrator
✓ Microsoft Certified IT Professional
✓ IBM Certified Application Developer
✓ IBM Certified Associate Application Developer
✓ IBM Certified Associate System Administrator
✓ ITIL V3 Foundation

OUTSOURCING IT

Świadczymy specjalistyczne usługi outsourcingu IT, w tym administrację w zakresie rozwiązań własnych i zewnętrznych (MS Windows Server, SQL, CISCO, IBM Notes). Nasz profesjonalizm budujemy na bliskiej współpracy z Klientem i gruntownej znajomości jego działalności. Mamy wieloletnie doświadczenie w outsourcingu IT dla około tysiąca jednostek, administrowaniu około 4,5 tysiącami stacji roboczych i obsłudze ponad 5,5  tysiąca użytkowników.

✓ Cisco Certified Network Professional
✓ Microsoft Certified Systems Administrator
✓ Microsoft Certified Professional
✓ Certified System Administrator – IBM Notes and Domino

USŁUGA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Świadczymy profesjonalne usługi zarządzania projektami w imieniu Klienta. Jesteśmy praktykami w zakresie zarządzania, dbając jednocześnie o rozwój standardów projektów. Działania opieramy na profesjonalnych metodykach i standardach, takich jak: SCRUM, PMI, PRINCE2, P3O).

✓ Professional Scrum Master
✓ Project Managment Professional (PMP®)
✓ PRINCE2 Practitioner
✓ P3O Practitioner

SZKOLENIA TECHNOLOGICZNE I SPECJALISTYCZNE

Realizujemy profesjonalne szkolenia zamknięte dostosowane do wymagań Klienta w zakresie rozwiązań informatycznych i metodyk zarządzania projektami. Przygotowując program szkolenia, z jednej strony wykorzystujemy nasze doświadczenie, a z drugiej dostosowujemy program do stanu wiedzy grup docelowych i specyfiki ich oczekiwań.

Nasze szkolenia dedykowane zakładają dopasowanie metod i materiałów szkoleniowych do faktycznych potrzeb firmy, a tym samym należą do najbardziej efektywnych rozwiązań edukacyjnych.

Podczas szkoleń wykorzystujemy nowoczesne narzędzia przekazu i aktywizacji uczestników. Szkolenia organizujemy w formie zamkniętej tradycyjnej oraz na kursach e-learningowych.

✓ 6 000 uczestników szkoleń tradycyjnych
✓ 20 000 osób przeszkolonych na kursach e-learningowych

KONTAKT

* pola obowiązkowe