Kontakt

Kontakt

Dane firmy - siedziba


POSTDATA S.A.

ul. Fabryczna 1A
85-741 Bydgoszcz

tel. +48 52 370 57 57
fax +48 52 370 57 77


postdata@postdata.pl
Numer identyfikacji podatkowej
NIP 526-10-30-735
Numer statystyczny
REGON 010806712
Numer KRS:
0000117218
Organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
500 000 PLN
wpłacony w całości

REKRUTACJA

ul. Fabryczna 1A
85-741 Bydgoszcz

tel. 52 370-57-55

SPRZEDAŻ

ul. Kołobrzeska 32 A
80-394 Gdańsk

tel. 58 326-04-30

KSIĘGOWOŚĆ

ul. Fabryczna 1A
85-741 Bydgoszcz

tel. 52 370-57-57, fax 52 370-57-77