Hurtownia danych,

z której korzysta największy pracodawca w Polsce

PROMIS zapewnia kompletne, wiarygodne, spójne i niezmienne dane o stanie realizacji usług w organizacji. Dane te są niezbędne do podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Umożliwiają także obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spójność danych

Kompletność danych

Historyczność danych

Niezmienność danych

Wyzwanie

Hurtownia danych dla Poczty Polskiej, agregująca w sposób automatyczny dane pochodzące z 10 źródeł składających się na m.in. backoffice Poczty oraz zbudowanie świata obiektów niezbędnych do wyliczenia kosztów netto świadczenia powszechnej usługi pocztowej – to wyzwania przed, którymi stanęła POSTDATA, tworząc PROMIS.

Jakość

Hurtownia Danych zapewnia jakość, rzetelność, przejrzystość i trafność danych, na których bazują działania organizacji. Dzięki niej nieustrukturyzowane dane zamieniane są w rzetelną informację, na której oprzeć można działania przedsiębiorstwa. POSTDATA zamierza oferować HURTOWNIĘ DANYCH szerokiej gamie klientów, dla których wymienione powyżej korzyści są ważne.

W 2013 roku zgodnie z dyrektywami unijnymi, rynek pocztowy w Polsce został w pełni uwolniony. Oznacza to, że od tego momentu każdy operator pocztowy w Polsce może nadawać zgodne z Prawem Pocztowym przesyłki. Wraz z nowym Prawem Pocztowym, Urząd Komunikacji Elektronicznej - w drodze konkursu wskazuje Operatora wyznaczonego, którym jest obecnie Poczta Polska. Aby wyliczyć koszt dla ogólnokrajowej sieci pocztowej, Poczta Polska potrzebowała najwyższej klasy rozwiązania oraz właściwej wiedzy na temat złożonych procesów niezbędnych do realizacji jej zadań. Takim rozwiązaniem jest hurtownia danych PROMIS.

Automatyzacja

Zautomatyzowany proces gromadzenia danych z rożnych źródeł

Jakość

Zapewniona jakość i kompletność danych

Porządek

Zintegrowane i uporządkowane dane biznesowe

Raporty

Spójne źródło danych dla różnych potrzeb raportowych

Szybkość

Natychmiastowy dostęp do kluczowych danych

Misja

Implementacja hurtowni danych PROMIS, agregującej dane ze wskazanych źródeł, która udostępniałaby wszystkie niezbędne informacje stało się ważnym zadaniem, któremu POSTDATA stawiła czoła.

Głowne zadania projektu to przygotowanie nowego produktu jakim jest PROMIS, modyfikacja i integracja systemów źródłowych oraz wdrożenie rozwiązania poprzez instalację, konfigurację i zasilenie PROMIS danymi dobrej jakości.