Business Intelligence

SZYBKIE ODPOWIEDZI NA DZIAŁANIA BIZNESU

Rozwiązanie Business Intelligence (BI) pozwala spojrzeć na przedsiębiorstwo z dowolnej perspektywy i wydobyć potrzebne w danej chwili informacje. Przekształca je w wiedzę w celu optymalizacji działania procesów biznesowych usług. BI zapewnia użytkownikom biznesowym dostęp do raportów i analiz poprzez przeglądarkę internetową

Przygotowane przez POSTDATĘ raportowanie w Business Intelligence (np. Business Objects, Pentaho) na podstawie danych z hurtowni PROMIS umożliwia:

 • proste i intuicyjne tworzenie oraz modyfikowanie analiz/raportów,
 • prezentację informacji na dowolnym poziomie szczegółowości,
 • tworzenie rankingów wg. zadanych kryteriów – najwyższe/najniższe wyniki,
 • wizualną prezentację wyników dla kierownictwa przedsiębiorstwa w postaci kokpitów menadżerskich,
 • definiowanie powiadomień i alertów,
 • automatyczną dystrybucję raportów dla określonych grup użytkowników,
 • eksport raportów do innych formatów (np. XLS, PDF).

BI polega na przekształcaniu danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
To również infrastruktura technologiczna pozwalająca na uzyskanie maksymalnej korzyści z dostępnych informacji w celu ulepszenia procesów biznesowych. 
BI jest narzędziem zarówno dla menedżerów, pracowników działów handlowych i marketingu oraz specjalistów zajmujących się analizami i strategią. Business Intelligence dostarcza także informacji o aktualnym stanie procesów – rozwiązania business activity monitoring (BAM).

Aby uniknąć konieczności przedzierania się przez gąszcz liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci obrazkowej, przy czym techniki prezentacyjne dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika. Jedną z nich jest kokpit menedżerski (management dashboard), który w atrakcyjny sposób wizualizuje dane i raporty w postaci podobnej do pulpitów sterowniczych.

Na podstawie zdefiniowanych algorytmów postępowania, BI może również podejmować automatyczne działania związane istotnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Są to wbudowane funkcje automatycznego reagowania na stwierdzone zaszłości, np. wysłanie klientowi zawiadomienia o wykonaniu zamówienia lub wygenerowanie zamówienia po stwierdzeniu obniżenia zapasu materiału poniżej wyznaczonego minimum.

Najczęściej spotykane odmiany systemów zaliczanych do BI to:

 • EIS – systemy powiadamiania kierownictwa (Executive Information Systems)
 • DSS – systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems)
 • MIS – systemy wspomagania zarządzania (Management Information Systems)
 • GIS – systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems)
 • OLAP – analiza wielowymiarowa i wielowymiarowe struktury danych (Online Analytical Processing)
 • CRM – systemy zarzadzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management)