Hurtownia danych (HD) – PROMIS

WIARYGODNE ŹRÓDŁO DANYCH WSPIERAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI

PROMIS zapewnia kompletne, wiarygodne, spójne i niezmienne dane o stanie realizacji usług w Poczcie Polskiej. Dane te niezbędne są do podejmowania szybkich i trafnych decyzji biznesowych. Umożliwiają także obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. PROMIS daje solidną podstawę do mierzenia sukcesu biznesu i skutecznego planowania.

Hurtownia danych jest uporządkowanym tematycznie, zintegrowanym i zawierającym wymiar czasowy, nieulotnym zbiorem danych wspomagających proces podejmowania decyzji. Jest to system, który gromadzi dane o działalności danego przedsiębiorstwa zarówno bieżące jak i historyczne.
Nasza hurtownia danych PROMIS wspomaga przetwarzanie informacji dla celów strategicznych i analitycznych poprzez transformacje danych w użyteczną informację. Dane te pochodzą z wielu źródeł, a na poziomie PROMIS są one czyszczone, agregowane, integrowane i uspójniane – dotyczą konkretnego problemu lub organizacji.
Architektura PROMIS zorientowana jest na optymalizację szybkości wyszukiwania danych jak i wydajną analizę zawartości oraz powiązań między danymi.

PROMIS umożliwia:

  • raportowanie kosztów oraz przychodów organizacji w perspektywach klienta i placówki,
  • raportowanie wyników placówek,
  • raportowanie w perspektywie produktów,
  • raportowanie o sprzedaży w ujęciu dziennym,
  • integrację i ujednolicenie danych z wielu różnych źródeł.