Aktualne oferty pracy

  Obecnie nie prowadzimy naboru.

  Poznaj nas!

  Dlaczego my?

  Jesteś zaangażowanym entuzjastą, otwartym na zmiany i gotowym do podjęcia wyzwań? Szukającym rozwiązań, a nie problemów (chyba że jesteś testerem), współpracującym i kreatywnym człowiekiem? To dlaczego jeszcze nie ma u nas Twojego CV?

  • Zadbamy o Twoją motywację!
  • Uszanujemy i docenimy Twoje zdanie!
  • Wsłuchamy się w Twoje potrzeby!
  • Zatroszczymy się o Twój rozwój!

  DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W NASZEJ FIRMIE?

  Opieka medyczna
  Wybór z szerokiej gamy benefitów
  Szkolenia z ekspertami dziedzinowymi
  Elastyczne godziny pracy
  Nowoczesne metody pracy
  Atmosfera sprzyjająca współpracy i rozwojowi

  JAKIE MAMY OBSZARY DZIAŁANIA?

  Produkcja

  Pracujemy zgodnie z manifestem AGILE  – scrumowo, scrumbanowo bądź kanbanowo. Proces wytwarzania opieramy na najlepszych praktykach inżynierii oprogramowania.  Wykorzystujemy metodykę obiektową opartą o Unified Modeling Language.

  Wdrożenia i serwis

  Mając na uwadze najważniejszą z dobrych praktyk ITIL, stale doskonalimy proces utrzymania naszych produktów. Usługę świadczymy dla wszystkich wytwarzanych systemów. Bazujemy na doświadczeniu i zdolności rozwiązywania problemów przez naszych specjalistów oraz dobrej współpracy miedzy poszczególnymi zespołami. W efekcie dostarczamy to, co dla nas najważniejsze – zadowolenie Klienta.

  Zarządzanie projektami i Project Management Office (PMO)

  Nasi Kierownicy Projektów mają wysokie kompetencje (potwierdzone certyfikatami) i duże doświadczenie w realizowaniu projektów z wykorzystaniem różnych standardów i metodyk (Agile, PMI, Prince 2). Do zarządzania projektami wykorzystujemy zaawansowane narzędzia m.in. Microsoft Enterprise Project Management, Microsoft Visual Studio Online, Leankit.

  PMO wspiera organizację, dostarczając informacji zarządczych na temat m.in. kluczowych wskaźników procesów, produktów i projektów, a także zapewniając specjalistyczne szkolenia, doradztwo i coaching.

  Human Resources (HR)

  Działamy przez cele zgodnie z Modelem Kompetencji. Jest on owocem współpracy pracowników reprezentujących różne grupy zawodowe w naszej firmie. Nasze kompetencje strategiczne to:
  – dbałość o jakość
  – otwartość na zmiany
  – kreatywność
  – skuteczność
  – przywództwo
  – współpraca z Klientem
  Powyżej wymienione kompetencje, a także te specjalistyczne (np. związane z zadaniami – analizowanie, programowanie), jak i technologiczne (np. narzędzia) stanowią kierunki rozwoju pracowników.

  W CZYM MOŻESZ SIĘ ROZWINĄĆ?

  tech_100x100px

  Pracujemy w technologiach

  • Microsoft .Net Framework Windows Applications
  • Microsoft .Net Framework Web Applications
  • SAP Business Objects
  • Delphi
  • ORACLE Database Server
  • Microsoft SharePoint and Project Server
  • IBM Lotus Notes & Domino
  • LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
  cert

  Posiadamy certyfikaty

  • Certificate in Business Analysis
  • Microsoft Certified Professional
  • ISTQB® Certified Tester
  • Microsoft Certified Application Developer
  • Microsoft Certified Systems Engineer
  • Microsoft Certified Technology Specialist
  • Microsoft Certified Professional Developer

  Jeśli nadal masz wątpliwości, skorzystaj z kół ratunkowych

  publicznosc
  telefon
  50

  Informacja o danych osobowych

  kierowana do kandydatów do pracy w POSTDATA SA
  z siedzibą w Bydgoszczy  przy ul. Fabrycznej 1A, , KRS nr 0000117218
  oparta o art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych związanych z zatrudnieniem lub zawartą umową o współpracy jest POSTDATA SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej 1A
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail ido@postdata.pl lub pod numerem telefonu 604-55-33-59, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust.1 lit a, b. (RODO) tj. wyrażonej zgody
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim..
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia da
  1. Administrator przechowuje dane przez okres jednego roku licząc od dnia w którym zakończono proces rekrutacji. Dane będą po tym okresie zniszczone.
  1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody następuje na pisemny lub elektroniczny wniosek zainteresowanego.
  1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
  2. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
  3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Bydgoszcz, dnia 7.01.2020r.