DANE KONTAKTOWE FIRMY

POSTDATA S.A.

ul. Fabryczna 1A
85-741 Bydgoszcz

tel. +48 52 370 57 57

postdata@postdata.pl

REKRUTACJA

ul. Fabryczna 1A
85-741 Bydgoszcz

tel. 52 370-57-55

kontakt@postdata.pl

SPRZEDAŻ

ul. Kołobrzeska 32
80-394 Gdańsk

tel. 58 326-04-30

sprzedaz@postdata.pl

KSIĘGOWOŚĆ

ul. Fabryczna 1A
85-741 Bydgoszcz

tel. 52 370-57-60

ksiegowosc@postdata.pl

Inspektor ochrony danych osobowych

iod@postdata.pl

Klauzula informacyjna

NIP 526-10-30-735, REGON 010806712, Numer KRS: 0000117218, BDO: 000501141

Organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 500 000 PLN wpłacony w całości