mrumplus_big

Centralny system wspomagający proces rozliczania umów Poczty Polskiej

System MRUm+ zapewnia:

  • centralizację ewidencjonowania klientów biznesowych i ich umów

  • konsolidację i ujednolicenie miejsca powstawania faktur oraz rozliczania

  • pełną integrację z systemami zewnętrznymi

  • tworzenie zbiorczych dokumentów bilingowych, zawierających skonsolidowane informacje o zrealizowanych usługach

Zalety i korzyści:

  • jedno miejsce informacji o klientach umownych i zrealizowanych dla nich usługach

  • optymalizacja procesów biznesowych w zakresie rozliczania klientów umownych

  • centralne zarządzanie umowami i cennikami
    elastyczne parametryzowanie produktów

  • pełna integracja w ramach ekosystemu informatycznego Poczty Polskiej

Współpraca biznesowa

POSTDATA S.A.

tel. 58-32-60-430
sprzedaz@postdata.pl

WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ NAS ROZWIĄZANIA

Poczta+

Centralny system obsługi placówek pocztowych

System AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

PiRS

Planowanie i Realizacja Sprzedaży

CKP

Centralna Komórka Przelewów

MAT

Moduł Agregacji Transakcji

HANDEL

Moduł obsługi procesów Magazynowych i Handlowych

MRP

Moduł Rozliczania Pobrań

TRESUS

System zarządzania płynnością finansową

BUSINESS INTELLIGENCE

Kompleksowy system raportowy

PROMIS

Hurtownia danych wspierająca podejmowanie decyzji biznesowych