PiRS_ikona_1

Planowanie i Realizacja Sprzedaży

Natychmiastowa informacja o postępach realizacji Twoich planów

Potrzebujesz wsparcia w planowaniu?

System PiRS wspomaga planowanie poprzez:

 • Planowanie sprzedaży produktów/ usług do poziomu pracownika
 • Identyfikowanie produktów/ usług o największej rentowności
 • Podnoszenie jakości planów na podstawie zgromadzonych danych historycznych

Potrzebujesz bieżącej informacji o realizacji planów?

Dzięki rozwiązaniu PiRS będziesz mógł:

 • Dynamicznie reagować na plany w reakcji na zmiany otoczenia biznesowego
 • Analizować trendy i odchylenia realizacji planów jako wsparcie podejmowania decyzji
 • Posiadać na bieżąco dostęp do informacji na temat realizacji planu

Potrzebujesz łatwego w użyciu i czytelnego rozwiązania?

System PiRS jest takim rozwiązaniem, ponieważ zapewnia:

 • Wygodne posługiwanie się narzędziem i przejrzystość prezentacji wyników
 • Możliwość szybkiego wdrożenia w istniejącym środowisku informatycznym organizacji
 • Łatwość utrzymania oraz instalacji nowych wersji

System PiRS zapewnia:

 • centralną bazę produktów i usług

 • definiowanie planów sprzedażowych na dowolnym poziomie organizacji

 • bieżący monitoring wykonania planu

 • integrację z innymi systemami

Zalety i korzyści:

 • Wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji w oparciu o rzetelne i aktualne dane
 • Możliwość optymalizacji wyniku finansowego poprzez zmianę planów na skutek zmian otoczenia biznesowego
 • Zoptymalizowany proces planowania wpływający na zwiększoną jakość prognozowania sprzedaży
 • Ułatwiony dostęp do aktualnych raportów na różnych poziomach zarządzania
 • Zwiększenie motywacji kadry zarządzającej poprzez jej wpływ i zaangażowanie w realizację zdefiniowanych planów
 • Optymalizacja jakości pracy osiągnięta poprzez automatyzację, zmniejszenie pracochłonności oraz eliminację błędów
 • Standaryzacja procesu planowania produktów/ usług w skali całego przedsiębiorstwa
 • Skuteczne zarządzanie w wyniku szybszych reakcji na bieżące dane o wykonaniu planu

Współpraca biznesowa

POSTDATA S.A.

tel. 58-32-60-430
sprzedaz@postdata.pl

WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ NAS ROZWIĄZANIA

Poczta+

Centralny system obsługi placówek pocztowych

System AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

CKP

Centralna Komórka Przelewów

MRUm+

Centralny system obsługi rozliczeń

MAT

Moduł Agregacji Transakcji

HANDEL

Moduł obsługi procesów Magazynowych i Handlowych

MRP

Moduł Rozliczania Pobrań

TRESUS

System zarządzania płynnością finansową

PROMIS

Hurtownia danych wspierająca podejmowanie decyzji biznesowych

BUSINESS INTELLIGENCE

Kompleksowy system raportowy