Hurtownia danych,

z której korzysta największy pracodawca w Polsce

PROMIS zapewnia kompletne, wiarygodne, spójne i niezmienne dane o stanie realizacji usług w organizacji. Dane te są niezbędne do podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Umożliwiają także obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kompletność danych

Historyczność danych

Spójność danych

Niezmienność danych

Hurtownia danych jest uporządkowanym tematycznie, zintegrowanym i zawierającym wymiar czasowy, nieulotnym zbiorem danych wspomagających proces podejmowania decyzji. Jest to system, który gromadzi dane o działalności danego przedsiębiorstwa zarówno bieżące jak i historyczne. Nasza hurtownia danych PROMIS wspomaga przetwarzanie informacji dla celów strategicznych i analitycznych poprzez transformacje danych w użyteczną informację. Dane te pochodzą z wielu źródeł, a na poziomie PROMIS są one czyszczone, agregowane, integrowane i uspójniane – dotyczą konkretnego problemu lub organizacji. Architektura PROMIS zorientowana jest na optymalizację szybkości wyszukiwania danych jak i wydajną analizę zawartości oraz powiązań między danymi.

PROMIS umożliwia: raportowanie kosztów oraz przychodów organizacji w perspektywach klienta i placówki, raportowanie wyników placówek, raportowanie w perspektywie produktów, raportowanie o sprzedaży w ujęciu dziennym, integrację i ujednolicenie danych z wielu różnych źródeł.

Misja

Implementacja hurtowni danych PROMIS, agregującej dane ze wskazanych źródeł, która udostępniałaby wszystkie niezbędne informacje stało się ważnym zadaniem, któremu POSTDATA stawiła czoła.

Głowne zadania projektu to przygotowanie nowego produktu jakim jest PROMIS, modyfikacja i integracja systemów źródłowych oraz wdrożenie rozwiązania poprzez instalację, konfigurację i zasilenie PROMIS danymi dobrej jakości.

WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ NAS ROZWIĄZANIA

Poczta+

Centralny system obsługi placówek pocztowych

System AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

PiRS

Planowanie i Realizacja Sprzedaży

CKP

Centralna Komórka Przelewów

MRUm+

Centralny system obsługi rozliczeń

MAT

Moduł Agregacji Transakcji

HANDEL

Moduł obsługi procesów Magazynowych i Handlowych

MRP

Moduł Rozliczania Pobrań

TRESUS

System zarządzania płynnością finansową

BUSINESS INTELLIGENCE

Kompleksowy system raportowy