4 czerwca 2020

Analizator osocza dla RCKiK w Białymstoku

Analizator osocza dla RCKiK w Białymstoku Pomoc Postdata S.A, i innych spółek z Grupy Poczty Polskiej przynosi owoce. Fundacja „Pocztowy Dar” kupiła specjalistyczny sprzęt medyczny, tzw. […]